Mijn hond mist een teelbal, of twee!

Written By :

Category :

Uncategorized

Posted On :

Share This :

  • De kans dat een cryptorchide reu een kwaadaardige tumor ontwikkelt die zich ook nog uitzaait is dus even groot als bij complete reuen. En die kans is klein.
  • Er is geen verschil in het ontstaan en de kwaadaardigheid van teelbaltumoren of de reu nu intact of cryptorchide is of niet.
  • Er is mijns inziens geen enkele medische reden om deze honden preventief te castreren, en zeker niet om dat voor de leeftijd van een jaar te doen. Het is geen reden om de ontwikkeling van een kwaadaardige tumor te voorkomen.